Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Kvalitetsövervakning - statistiska metoder


Kort beskrivning

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.

Omfattning:
2 dgr

Upplägg och utförande:
Kursen drivs som en interaktiv utbildning där eleverna praktiskt arbetar vid formspruta varvat med teori. En central del i kursen är att utnyttja maskinens interna möjligheter.

Kurslitteratur: Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström.

Förtäring: Det ingår förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch i kursavgiften.

Kursbeskrivning

En central del vid produktion av plastdetaljer är att det som levereras till kund inte innehåller några felaktiga detaljer. Dagens kunder kräver att leveranserna garanteras och accepterar inte detaljer som inte uppfyller specifikationerna. Statistiska metoder är ett kraftfullt instrument för att undvika kostsamma reklamationer.
Exempelvis formsprutningsmaskinens styrsystem erbjuder många möjligheter till effektiv kvalitetsövervakning.

Kursmål

  • Grundläggande statistik
  • Normalfördelningen, ett praktiskt verktyg
  • Duglighet och kapabilitet – maskin respektive processduglighet, Cp Cpk
  • Statistisk processtyrning SPS – fulltaktsprov resp löpande produktion 
  • Styrsystemets möjligheter
  • Processparametrar – massakudde, omkopplingstryck, flyttal etc
  • Diagramtyper - övervakningsgränser

Målgrupp

Produktionstekniker, ställare med minst två års erfarenhet, kvalitetstekniker, produktionsledare.

Förkunskaper

Efter kursen

Tillfälle

2 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

12 000 SEK exkl moms
Gislaved
09 - 10 november, 09:00 - 16:00
4 platser kvar
18 - 19 maj 2022, 09:00 - 16:00
10 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se