Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Långsiktigt strategiarbete


Kort beskrivning

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en omfattande förståelse för affärsutveckling och verksamhetsstyrning. Under de tre dagarna kommer vi att utforska centrala begrepp och metoder för att utveckla och styra en hållbar verksamhet mot dess uppsatta mål. 

Kursbeskrivning

Skapa en hållbar affärsutveckling:

 • Undersöka vikten av en stark vision och tydlig mission för ett hållbart företagande. 
 • Förståelse för hur företaget påverkas av omvärldens hållbarhetsarbete och hur eget hållbarhets arbete påverkar omvärlden. 
 • Identifiera hållbara möjligheter och utmaningar som kan påverka företagets framgång med hjälp av olika analysverktyg. 
 • Deltagarna kommer att lära sig hur man sätter hållbara mål som kan fungera som riktmärken för framgång och fokusera verksamheten mot önskade resultat.


Processer:

 • Deltagarna kommer att lära sig hur man identifierar och kartlägger olika processer inom organisationen. 
 • Diskutera hur man kan implementera och underhålla ett levande ledningssystem 
 • Lära sig hur man kopplar de identifierade processerna till företagets övergripande mål. 


Verksamhetsstyrning:

 • Vi går igenom olika styrningsmetoder och tekniker som hjälper ledningsgruppen att övervaka och mäta företagets prestationer på ett hållbart sätt. 
 • Ledningsgruppens roll och ansvar.
 • Vikten av ett medvetet ledarskap, vilket innebär att vara medveten om sina egna ledarskapsstilar och hur de påverkar organisationen. 
 • Hur kan ledarskapet skapa en positiv och engagerande arbetsmiljö för teamen.

Kursmål

Målet med denna kurs är att ge deltagarna de nödvändiga verktygen och kunskapen för att effektivt driva och styra en verksamhet mot en hållbar framgång och tillväxt. Genom teori, praktiska övningar och gruppdiskussioner kommer deltagarna att få praktiska färdigheter som kan tillämpas i deras egna professionella sammanhang.

Målgrupp

Ledningsgrupp eller medarbetare som har en inverkan på företagets strategiutformning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

ESF - Projekt (Kompetensutveckling Småland+) 0 SEK exkl. moms
Medlem i Polymercentrum 9 000 SEK exkl. moms
Standardpris 12 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill