Kursinnehåll

Kursinfo

« Bakåt

Maskinställarutbildning för formsprutare - steg 2


Kursens mål

Kursinnehåll:
• Materialkunskap (plasters uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster, reologi)
• Produktionsutrustning (vanliga typer av formverktyg, formverktygets uppbyggnad, service, skötsel av formverktyget)
• Processkunskap (kopplingar mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processförståelse, optimering av processen)
• Kvalitet (problemlösning och kvalitetsstyrning, bestämning av duglighet)

Citat

• Materialkunskap (plasters uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster, reologi)

• Produktionsutrustning (vanliga typer av formverktyg, formverktygets uppbyggnad, service, skötsel av formverktyget)

• Processkunskap (kopplingar mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processförståelse, optimering av processen)

• Kvalitet (problemlösning och kvalitetsstyrning, bestämning av duglighet)

Tid

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

På plats 16 000 SEK exkl moms

Region

Jönköping
06 - 08 april, 09:00 - 16:00
3 platser kvar
20 - 22 april, 09:00 - 16:00
1 plats kvar

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se