Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Maskinställare: Steg 1


Kort beskrivning

Syftet med maskinställarutbildningen är att utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen och öka kunskapen om kostnader förknippade med formsprutningsprocessen.

Certifieringsprov till ställare genomförs i slutet av steg 2, dvs Maskinställarutbildning steg 2, för formsprutare.

I kursavgiften ingår 3 dagars utbildning samt förtäring (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika). Ställarhandboken ingår som kursmaterial.

Kursbeskrivning

Kursmål

Kursinnehåll:

 Bas materialkunskap för ställare

• Viktiga dokument (MSDS, datablad, processrekommendationer, certifikat)

• Formsprutningsprocessens grunder och dess parametrar

• Kringutrustningar till formsprutan

• Torkning och fuktmätning

• Grundinställning av processen

• Felsökning och åtgärder av typiska processfel

• Ekonomi för ställare

• Körinstruktioner i maskinstyrningen

• Kort om andra plastbearbetningsmetoder

Praktiska övningar vid formsprutan

• Praktisk uppsättning/riggning av formverktyg ingår inte, endast en teoretisk del.

Målgrupp

Kursen passar allt från nya maskinställare som arbetat en tid till mer erfarna ställare och processtekniker, som även vill få med sig de teoretiska baskunskaperna kring formsprutningsprocessen, för ökad förståelse.

Förkunskaper

Bör ha arbetat en tid med formsprutning och gärna med att hänga upp/rigga formverktyg i en produktion.

Efter kursen

Efter denna kurs är det lämpligt att arbeta en tid som maskinställare, innan steg 2 utbildningen genomförs. Detta för att hinna tillgodogöra sig den nya kunskapen, samt praktisera den i den egna produktionen. Under denna mellantid finns även tid till att läsa på i Ställarhandboken inför det kommande teoretiska certifieringsprovet, vilket genomförs i samband med ställare steg 2.

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 12 000 SEK exkl. moms
Standardpris 16 000 SEK exkl. moms
Värnamo
05 - 07 november
7 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill