Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Maskinställarutbildning, steg 2, för formsprutare


Kort beskrivning

Syftet med maskinställarutbildningen är att utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen och öka kunskapen om kostnader förknippade med formsprutningsprocessen.

Certifieringsprov till ställare genomförs i slutet av steg 2.

Kursens omfattning: 3 heldagar i följd.

Kursbeskrivning

Kursmål

Kursinnehåll:
• Materialkunskap (plasters uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster, reologi)
• Produktionsutrustning (vanliga typer av formverktyg, formverktygets uppbyggnad, service, skötsel av formverktyget)
• Processkunskap (kopplingar mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processförståelse, optimering av processen)
• Kvalitet (problemlösning och kvalitetsstyrning, bestämning av duglighet)

Målgrupp

Förkunskaper

Efter kursen

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

16 000 SEK exkl moms
Värnamo
21 - 23 september, 09:00 - 16:00
1 plats kvar
Jönköping
19 - 21 oktober, 09:00 - 16:00
5 platser kvar
30 november - 02 december, 09:00 - 16:00
9 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se