Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Maskinställarutbildning, steg 2, för formsprutare


Kort beskrivning

Syftet med maskinställarutbildningen är att utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen och öka kunskapen om kostnader förknippade med formsprutningsprocessen.

Certifieringsprov till ställare genomförs i slutet av steg 2.

Kursens omfattning: 3 heldagar i följd.

I kursavgiften ingår 3 dgr utbildning samt förtäring (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika). Ställarhandboken ingår som kursmaterial.


Kursen avslutas med "certifieringsprov för ställare".

Kursbeskrivning

Kursmål

· Materialkunskap (polymer kemi intro, plasternas uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster)

· Formverktygets uppbyggnad och funktion, vanliga typer av formverktyg

· Processkunskap (koppling mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processkunskap)

· Kvalitet (Problemlösning, duglighet/kapabilitet)

· MFI - Mätning av smältindex

· Praktik vid maskin

· Körinstruktioner - Formsprutnings 2.0 – Webbverktyg för inställning av processen

· Teoretiskt prov

· Praktiskt prov / certifiering (ca 6 mån efter avslutad kurs)


Målgrupp

Förkunskaper

Efter kursen

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Medlemspris 12 000 SEK exkl. moms
Standardpris 16 000 SEK exkl. moms
Värnamo
17 - 19 januari 2023, 09:00 - 16:00
3 platser kvar
07 - 09 februari 2023, 09:00 - 16:00
2 platser kvar
14 - 16 mars 2023, 09:00 - 16:00
5 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum
Box 152
334 23 Anderstorp

Besök:
Oljevägen 1, Anderstorp 

Ring OSS

Joakim 070-942 39 93

Anders 070-315 74 93

 

UC_Sigill