Kursinnehåll

Kursinfo

« Bakåt

Maskinställarutbildning, steg 2, för formsprutare


Kursens mål

Kursinnehåll:
• Materialkunskap (plasters uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster, reologi)
• Produktionsutrustning (vanliga typer av formverktyg, formverktygets uppbyggnad, service, skötsel av formverktyget)
• Processkunskap (kopplingar mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processförståelse, optimering av processen)
• Kvalitet (problemlösning och kvalitetsstyrning, bestämning av duglighet)

Citat

• Materialkunskap (plasters uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster, reologi)

• Produktionsutrustning (vanliga typer av formverktyg, formverktygets uppbyggnad, service, skötsel av formverktyget)

• Processkunskap (kopplingar mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processförståelse, optimering av processen)

• Kvalitet (problemlösning och kvalitetsstyrning, bestämning av duglighet)

Tid

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

På plats 16 000 SEK exkl moms

Region

Jönköping
18 - 20 maj, 09:00 - 16:00
Inga platser kvar
Intresseanmälan Fullbokad
08 - 10 juni, 09:00 - 16:00
4 platser kvar
21 - 23 september, 09:00 - 16:00
10 platser kvar
19 - 21 oktober, 09:00 - 16:00
10 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se