Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Maskinställare: Steg 2


Kort beskrivning

Syftet med maskinställarutbildningen är att utbilda maskinställare så att de blir säkrare i sin yrkesroll genom att öka processförståelsen, underlätta felsökning och optimering av formsprutningsprocessen.

Kursbeskrivning

Kursen avslutas med ett teoretiskt "certifieringsprov för ställare".


Praktiskt prov: ca 6 mån efter avslutad kurs, med godkänt teoriresultat, ingår även ett praktiskt prov/certifiering som utförs i egen arbetsmiljö.


I kursavgiften ingår 3 dagars utbildning samt förtäring (förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika). Ställarhandboken ingår som kursmaterial (delas ut vid steg 1 utbildningen).

Kursmål

Kursinnehåll:

• Materialkunskap för ställare (plasternas uppbyggnad och egenskaper, amorfa och delkristallina termoplaster)

• Polymerkemi en introduktion

• Processkunskap (koppling mellan material – process – produktegenskaper, fördjupad processkunskap)

• Molekylviktsfördelning och smältindex (teori/praktisk mätning)

• Kvalitet (introduktion till duglighet/kapabilitet)

• Formverktygets uppbyggnad och funktion, vanliga typer av formverktyg

• Körinstruktioner - Formsprutnings 2.0 – Webbverktyg för inställning av processen

• Praktiska övningar vid formsprutan

• Teoretiskt prov

Målgrupp

Kursen passar allt från nya maskinställare som arbetat en tid till mer erfarna ställare och processtekniker, som även vill få med sig de teoretiska baskunskaperna kring formsprutningsprocessen, för ökad förståelse.

Förkunskaper

Maskinställarutbildning steg 1 bör ha genomförts, då detta är en fortsättningskurs.

Efter kursen

Ca. 6 mån efter avslutad kurs, med godkänt teoriresultat, ingår även ett praktiskt prov/certifiering som utförs i egen arbetsmiljö.

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 12 000 SEK exkl. moms
Standardpris 16 000 SEK exkl. moms
Värnamo
10 - 12 september
1 plats kvar
14 - 16 januari 2025
9 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill