Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Materialberedarkurs


Kort beskrivning

Kursen lär ut hur man tar plastmaterialet på bästa sätt från säck till maskin. Olika plaster kräver olika hantering, inte minst när det gäller torkningsprocessen.


Kursens omfattning:  En dag, sex lektioner.

Kurslitteratur:  Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall och Richard Bergström

Kursbeskrivning


Kursdeltagare får lära sig praktisk hantering och vilka hjälpmedel som finns i produktionen för kvalitetssäkrad materialhantering. I kursen ingår också teoretisk och praktisk fuktmätning och granulering av plast.

Kursen utgör en av fyra moduler i utbildningen till Certifierad Tekniker, men är viktig för alla som arbetar med plastmaterial på olika sätt.

Kursmål

Kursinnehåll:
  • Materialhantering - Vad kräver olika plastmaterial i hanteringen? 
  • Praktiskt handhavande av plastmaterialet från säck till maskin
  • Hjälpmedel i produktionen för säkrare hantering av materialet
  • Torkning av plast - Varför torkar vi?
  • Storleksberäkning av behållare
  • Fuktmätning (teori & praktisk mätning)
  • Granulering av plast

Målgrupp

Förkunskaper

Efter kursen

Tillfälle

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

8 000 SEK exkl moms
Värnamo
11 november, 09:00 - 16:00
10 platser kvar
17 maj 2022, 09:00 - 16:00
20 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se