Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Operativ verksamhetsstyrning


Kort beskrivning

Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en fördjupad förståelse för styrning, kommunikation och medvetet ledarskap i en organisation. Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att utrusta deltagarna med verktyg och insikter för att framgångsrikt leda och förbättra en hållbar verksamheten

Kursbeskrivning

Styrning:

Vi inleder kursen med att undersöka betydelsen av effektiv styrning inom en organisation. Kommunikation är en central del av ledarskap och styrning. Deltagarna kommer att lära sig vikten av god kommunikation för att uppnå samarbete och framgång. Vi utforskar konceptet medvetet ledarskap, som innebär att vara medveten om sin egen ledarstil och hur den påverkar medarbetare och organisationen som helhet. Deltagarna kommer att reflektera över sitt eget ledarskap och lära sig hur man kan utveckla det medvetna ledarskapet för att inspirera och leda sitt team på ett effektivt sätt.

 

Förstå processerna och dess strategi:

Denna dag handlar om att förstå företagets vision, mission och mål. Deltagarna kommer att lära sig hur dessa övergripande riktlinjer ger en tydlig strategisk inriktning för verksamheten och fungerar som en grund för alla beslut. Vi går igenom hur man identifierar, dokumenterar och analyserar olika processer inom organisationen. Deltagarna kommer att förstå hur väldefinierade processer bidrar till effektivitet, kvalitet och kontinuerlig förbättring.

 

Verksamhetsstyrning:

Deltagarna kommer att lära sig att skapa en tydlig linje mellan verksamhetens processer och de strategiska målen för att säkerställa att alla insatser är inriktade på att nå önskade resultat. Vi utforskar olika typer av ledningssystem som hjälper organisationen att kontinuerligt övervaka, utvärdera och förbättra sina processer. Vi introducerar olika analysverktyg och metoder som kan användas för att mäta och utvärdera verksamhetens prestationer. 

Kursmål

Målet med denna kurs är att ge deltagarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att effektivt styra och utveckla en hållbar organisation. Genom en kombination av teori, praktiska övningar och diskussioner kommer deltagarna att kunna tillämpa sina nyvunna kunskaper i sin egen professionella kontext och bidra till framgång och tillväxt i sina organisationer.

Målgrupp

Mellanchefer eller andra nyckelpersoner. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Tillfälle

3 dagar, 09:00 - 16:00

Pris

ESF - Projekt (Kompetensutveckling Småland+) 0 SEK exkl. moms
Medlem i Polymercentrum 9 000 SEK exkl. moms
Standardpris 12 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill