Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Plast som förpackningsmaterial


Kort beskrivning

I denna kurs presenterar vi för- och nackdelar med plast som förpackningsmaterial. Vi presenterar även metoder för återvinning av plastförpackningar och rekommendationer för bra materialval och bra designlösningar för förpackningar.

Kursbeskrivning

Plast har många fördelar som förpackningsmaterial, men tyvärr även några nackdelar. Läckage av förbrukade plastförpackningar har till exempel lett till en stor mängd plast i naturen. Under hösten 2022 presenterade EU ett förslag till förpackningsförordning. Målet med förordningen är att minska mängden förpackningar med 15 procent till 2040. I Sverige började den nya förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar att gälla 1 januari 2023 vilket innebär förändringar för både nya och befintliga aktörer inom producentansvaret.

Kursen startar med information om den nya förordningen om producentansvar. Därefter diskuteras lämpliga materialval och bra designlösningar för plastförpackningar. Metoder för återvinning av plastförpackningar presenteras kortfattat, liksom nya material och initiativ för att minska läckaget av plastförpackningar till miljön.

Kursmål

Kursinnehåll

 

  • Vanliga plastmaterial i förpackningar
  • Tillsatser i plast
  • Förnyelsebar plast
  • Nedskräpning
  • Återvinning
  • Lagar och regler
  • Designaspekter
  • Nyheter och trender

Målgrupp

Kursen är utvecklad för personer som arbetar med design och utveckling av plastförpackningar, men lämpar sig bra även för personer som arbetar med inköp och försäljning av förpackningslösningar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Bioplaster används alltmer för förpackningslösningar så kursen ”Bioplaster och biokompositer” kan vara en lämplig fortsättningskurs.

Tillfälle

1 dag, 08:00 - 12:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 1 500 SEK exkl. moms
Standardpris 2 500 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill