Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Plaster i en cirkulär ekonomi


Kort beskrivning

För att minska vårt ekologiska fotavtryck så behöver vi övergå till en mer cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi konstrueras och tillverkas hållbara produkter av miljövänliga material och när produkterna är uttjänta så är det lätt att återvinna materialen och använda dem i nya produkter. Plast har många positiva egenskaper i en cirkulär ekonomi, t.ex. låg densitet, lång hållbarhet och enkel återvinning. I denna kurs presenterar vi plastens roll i en framtida cirkulär ekonomi.

Kursbeskrivning

I denna kurs beskriver vi hur plast kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Ämnen som beaktas i kursen är t.ex. Sveriges handlingsplan för plast, Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning, plastråvaror med låg miljöpåverkan, resurssmart användning av plast, samt metoder för högkvalitativ materialåtervinning. Efter genomgången kurs har deltagarna en bra kännedom om plasters för- och nackdelar i en cirkulär ekonomi.

Kursmål

Kursinnehåll

 

  • Ekologiskt fotavtryck
  • Cirkulär ekonomi
  • Sveriges handlingsplan för plast
  • Naturvårdsverkets färdplan
  • Råvara med minimal miljöbelastning
  • Biobaserade plaster
  • 4R (reduce, reuse, repair, recycle)
  • Metoder för högkvalitativ materialåtervinning
  • Nyheter och initiativ

Målgrupp

Kursen är av intresse för alla som använder sig av plast. Mikroplaster och läckage av plast ut i miljön är två problemområden för plast och en ökad kunskap om plasters för- och nackdelar i en cirkulär ekonomi är av värde för såväl företag som privatpersoner.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Lämpliga fortsättningskurser är t.ex. ”Bioplaster och biokompositer” och ”Livscykelanalys för plastprodukter”.

Tillfälle

1 dag, 13:00 - 17:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 1 500 SEK exkl. moms
Standardpris 2 500 SEK exkl. moms
Digital kurs
05 november, 13:00 - 17:00
17 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill