Kursinnehåll

Kursinfo

« Bakåt

Plaster i en cirkulär ekonomi


Kursbeskrivning

Denna endagarskurs beskriver hur plaster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Efter kursen har deltagarna en bra kännedom om plasters positiva och negativa miljöeffekter, plasters miljöpåverkan i förhållande till andra material, samt metoder för att åstadkomma ett cirkulärt kretslopp för plaster.

Kursens mål

Kursinnehåll:
• Möjligheter och begränsningar med plast
• Plasters positiva och negativa miljöeffekter
• EU’s plaststrategi
• Vanliga plastmaterial
• Miljöfarliga tillsatser
• Livscykelanalys
• 4R (reduce, reuse, repair, recycle)
• Design för återvinning
• Metoder för återvinning
• Egenskaper för återvunnet material
• Nyheter och trender

Citat

• Möjligheter begränsningar med plast
• Plasters positiva/negativa miljöeffekter
• EU’s plaststrategi
• Vanliga plastmaterial
• Miljöfarliga tillsatser
• Livscykelanalys


• 4R (reduce, reuse, repair, recycle)
• Design för återvinning
• Metoder för återvinning
• Egenskaper för återvunnet material
• Nyheter och trender

Tid

1 dag, 09:00 - 16:00

Pris

Digital kurs 2 000 SEK exkl moms

Region

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum, Box 152, 334 23 Anderstorp

Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp

Faktureringsadress: inbox.lev.329162@arkivplats.se