Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Spänningssprickbildning (ESC)


Kort beskrivning

Spänningssprickbildning hos plastprodukter är förödande för att det kan inträffa utan någon som helst förvarning. Inte mindre än 15–25% av alla plastdetaljer som har gått sönder kan relateras till ESC. Fenomenet kräver en kombination av flera faktorer såsom inre spänningar, kemikalieangrepp och ett sprött material.  Materialet kan inledningsvis vara duktilt för att efter en viss tids påkänning leda till sprödbrott. Många analysmetoder som normalt används vid brottsanalys ger ofta ingen relevant information om varför ett brott förorsakats av spänningssprickbildning. Detta gör det svårt att förstå fenomenet och att förhindra att det uppstår.

Kursbeskrivning

Kursen startar med en genomgång av begreppet spänningssprickbildning och hur det kan leda till brott för olika produkter, alltifrån direkt efter formsprutning eller först efter några års lagring/användning. Många exempel kommer att ges för spänningssprickbildning och hur olika plastmaterial uppvisar olika resistens mot fenomenet. Kursen beskriven även olika mekanismer bakom ESC. Detta öppnar upp för att utnyttja olika metoder att undvika spänningssprickbildning. Därutöver görs en genomgång av olika testmetoder; en del enkla men även mer sofistikerade. Rätt val kan hjälpa till att utvärdera sannolikheten för kommande brott. Kursen innehåller även övningsuppgifter för en ökad förståelse av fenomenet och hur man skall tänka alltifrån design till tillverkning av en plastprodukt.

Kursmål

Kursinnehåll

  • Vad är spänningssprickbildning?
  • Fenomenet ESC
  • Hur påverkar det mina produkter?
  • Hur ökar man motståndet mot ESC?
  • Testmetoder för ESC
  • Övningsuppgifter

Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som har behov av grundläggande kunskap om spänningssprickbildning för att kunna användas av t ex inköpare, försäljare, konstruktörer, produktutvecklare och ställare.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Tillfälle

1 dag, 13:00 - 17:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 0 SEK exkl. moms
Standardpris 3 000 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill