Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Värt att veta om plast, fortsättningskurs


Kort beskrivning

I denna kurs behandlar vi ämnen som inte fick plats i grundkursen. Vi diskuterar t.ex. Sveriges handlingsplan för plast och Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning i Sverige. Vi presenterar även några pågående FoU-projekt samt ett antal nya typer av material som är under utveckling. Mest fokus ägnas åt möjligheter och begränsningar för olika tillverkningsmetoder för termoplastkomponenter.

Kursbeskrivning

Kursen börjar med en genomgång av möjligheter och begränsningar för plast. Därefter diskuteras Sveriges handlingsplan för plast och Naturvårdsverkets färdplan för en hållbar plastanvändning. För att minska plastens miljöpåverkan så pågår en rad olika projekt runt om i världen och några av dessa projekt presenteras kortfattat i kursen. Kursen avslutas med en genomgång av olika typer av tillverkningsmetoder för termoplastkomponenter.


Kursmål

Kursinnehåll

  • Användningsområden för plast
  • Möjligheter och begränsningar för plast
  • Sveriges handlingsplan för plast
  • Naturvårdsverkets färdplan
  • Nya material
  • Designaspekter
  • Tillverkningsmetoder


Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som har behov av en grundläggande kunskap om plast.

Förkunskaper

Kursen ”Värt att veta om plast”.

Efter kursen

Efter kursen finns det stora möjligheter att förkovra sig ytterligare inom området plast. För de som är intresserade av plasters miljöpåverkan så rekommenderas kurserna ”Plast i en cirkulär ekonomi” och ”Livscykelanalys för plastprodukter” och för de som är intresserade av konstruktion och produktutveckling så rekommenderas ”Materialvalsmetodik för plast” och ”Plastkonstruktion”.

Tillfälle

1 dag, 13:00 - 17:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 1 500 SEK exkl. moms
Standardpris 2 500 SEK exkl. moms
Digital kurs
08 maj, 13:00 - 17:00
18 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill