Programinnehåll

Program

Certifierad Processtekniker


Kort beskrivning

UTBILDA DINA STÄLLARE TILL TEKNIKER 

Ge dina medarbetare möjligheten att skaffa sig vassare kompetens genom kurserna:

Efter det kan de certifieras till formsprutningstekniker.  

Beskrivning

Att utbilda sig till Certifierad Processtekniker innebär att man genomför de fyra delkurserna som ingår i detta paket:

Provkörningsmetodik  (3 dgr)

Kursen syftar till att ge eleverna kunskap om hur provkörningar av nya verktyg skall organiseras och utvärderas. Ett standardiserat arbetssätt för provkörningar tas fram med dokumenterade rutiner att arbeta efter.

Praktisk problemlösning  (3 dgr)

Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap i praktisk problemlösning inom formsprutning av termoplastkomponenter. Rutiner och dokumentation arbetas fram.

Materialberedning  (1 dag)

Kursen lär ut hur man tar plastmaterialet på bästa sätt från säck till maskin. Olika plaster kräver olika hantering, inte minst när det gäller torkningsprocessen

Kvalitetsövervakning - statistiska metoder  (2 dgr)

 Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.

Kurslitteratur som ingår i kursavgiften: 

Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall samt Richard Bergström


För mer info, ladda ner foldern:  Certifierad Tekniker

Kursmål

Att certifiera kursdeltagen som Processtekniker

Målgrupp

Produktionstekniker, ställare med minst 2 års erfarenhet, produktionsledare, kvalitetstekniker

Tillfälle

9 Days

Programstarter

2023-12

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
05 decVisa
Certifierad Processtekniker - 05 decStäng
05 - 07 december
tisdag 05 - torsdag 07 december 09:00-16:00 Processtekniker: 01. Provkörningsmetodik (#2)
16 - 18 januari 2024
tisdag 16 - torsdag 18 januari 2024 09:00-16:00 Processtekniker: 02. Praktisk problemlösning (#2)
05 mars 2024
tisdag 05 mars 2024 09:00-16:00 Processtekniker: 03. Materialberedarkurs (#2)
06 - 07 mars 2024
onsdag 06 - torsdag 07 mars 2024 09:00-16:00 Processtekniker: 04. Kvalitetsövervakning (#2)
Nej39 000 SEK exkl. moms Boka

2024-02

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
06 feb 2024Visa
Certifierad Processtekniker - 06 feb 2024Stäng
06 - 08 februari 2024
tisdag 06 - torsdag 08 februari 2024 09:00-16:00 Processtekniker: 01. Provkörningsmetodik (#3)
19 - 21 mars 2024
tisdag 19 - torsdag 21 mars 2024 09:00-16:00 Processtekniker: 02. Praktisk problemlösning (#3)
16 april 2024
tisdag 16 april 2024 09:00-16:00 Processtekniker: 03. Materialberedarkurs (#3)
17 - 18 april 2024
onsdag 17 - torsdag 18 april 2024 09:00-16:00 Processtekniker: 04. Kvalitetsövervakning (#3)
Ja39 000 SEK exkl. moms Boka

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill