Programinnehåll

Program

Certifierad Processtekniker

Beskrivning

Att utbilda sig till Certifierad Processtekniker innebär att man genomför de fyra delkurserna som ingår i detta paket:

Provkörningsmetodik  (3 dagar)

Kursen syftar till att ge eleverna kunskap om hur provkörningar av nya verktyg skall organiseras och utvärderas. Ett standardiserat arbetssätt för provkörningar tas fram med dokumenterade rutiner att arbeta efter.

Praktisk problemlösning  (3 dagar)

Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap i praktisk problemlösning inom formsprutning av termoplastkomponenter. Rutiner och dokumentation arbetas fram.

Materialberedning  (1 dag)

Kursen lär ut hur man tar plastmaterialet på bästa sätt från säck till maskin. Olika plaster kräver olika hantering, inte minst när det gäller torkningsprocessen

Kvalitetsövervakning - statistiska metoder  (2 dagar)

Kursen syftar till att ge eleverna grundläggande kunskap hur statistiska metoder kan användas för ett effektivt kvalitetsarbete vid formsprutning av termoplastkomponenter samt hur formsprutans styrsystem kan utnyttjas för kontroll av produktionen.

Kurslitteratur som ingår i kursavgiften: 

Böckerna "Ställarhandboken" av Magnus Lundh och Hans-Erik Strömvall samt "Teknikerhandboken" av Magnus Lundh, Hans-Erik Strömvall samt Richard Bergström


För mer info, ladda ner foldern:  Certifierad Tekniker


Målgrupp

Produktionstekniker, ställare med minst 2 års erfarenhet, produktionsledare, kvalitetstekniker

.


Programstarter

2024-04

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
16 aprVisa
Certifierad Processtekniker - 16 aprStäng
16 - 18 april
tisdag 16 - torsdag 18 april 09:00-16:00 Processtekniker: 01. Provkörningsmetodik (#3)
10 - 12 september
tisdag 10 - torsdag 12 september 09:00-16:00 Processtekniker: 02. Praktisk problemlösning (#3)
15 oktober
tisdag 15 oktober 09:00-16:00 Processtekniker: 03. Materialberedarkurs (#3)
16 - 17 oktober
onsdag 16 - torsdag 17 oktober 09:00-16:00 Processtekniker: 04. Kvalitetsövervakning (#3)
9 platser kvar 39 000 SEK exkl. moms Boka

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill