Kursinnehåll

Kursinfo

« Gå tillbaka

Bioplaster och biokompositer


Kort beskrivning

Bioplaster, eller förnyelsebara plaster som man också kallar denna materialgrupp, har ett antal fördelar jämfört med fossil-baserade plaster och kan utgöra ett intressant materialval i en cirkulär ekonomi. Tyvärr så finns det vissa nackdelar med denna typ av material (som det gör för alla olika typer av material) och i denna kurs presenterar vi såväl fördelar som nackdelar med bioplaster. Dessutom presenterar vi de vanligaste råvarorna för bioplaster, användningsområden och produkter, samt mycket mer. Vi presenterar även olika typer av naturfibrer som kan användas för att förstärka bioplaster.

Kursbeskrivning

Kursen börjar med en beskrivning av vad som menas med bioplast. Därefter presenteras för- och nackdelar med bioplaster samt markanvändning och produktionskapacitet. En stor del av kursen ägnas åt användningsområden för drop-in plaster (bio-PE, bio-PA, …) och ersättningsplaster (PLA, PHA, …). Det finns en stor mängd olika typer av naturfibrer som kan användas för att förstärka bioplaster och biokompositer kan i många sammanhang vara ett intressant materialval. Kursen avslutas men en genomgång av biologisk nedbrytning av plast och biokompositer.

Kursmål

Kursinnehåll


  • Vad är bioplast?
  • För- och nackdelar med bioplaster
  • Status för bioplaster
  • Råvaror för biobaserade plaster
  • Vanliga typer av bioplaster
  • Marknad och produktionskapacitet
  • Användningsområden
  • Biokompositer
  • Biologiskt nedbrytbara plaster
  • Tillsatser & modifierare

Målgrupp

Kursen lämpar sig för produktutvecklare och konstruktörer men kan även vara av intresse för plastbearbetare, säljare, inköpare, m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Efter kursen

Andra fördjupningskurser som kan vara av intresse är t.ex. ”Plast i en cirkulär ekonomi” samt ”Livscykelanalys för plastprodukter”.

Tillfälle

1 dag, 13:00 - 17:00

Pris

Medlem i Polymercentrum 1 500 SEK exkl. moms
Standardpris 2 500 SEK exkl. moms
Digital kurs
10 oktober, 13:00 - 17:00
18 platser kvar

ADRESS

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1
334 32 Anderstorp

UC_Sigill